Powstała Chojeńska Grupa Ratowniczo - Poszukiwawcza. Stowarzyszenie chce szkolić i działać.

Powstała Chojeńska Grupa Ratowniczo - Poszukiwawcza, stowarzyszenie jest już wpisane do Krajowego Rejestru. Głównym celem grupy jest propagowanie tematów związanych z ratownictwem i pierwszą pomocą. 

Siedzibą stowarzyszenia jest świetlica znajdująca się pod byłym kościołem na osiedlu lotnisko w Chojnie przy ulicy Sikorskiego 9. Właśnie tam we wtorek 26 października odbyło się zebranie członków i sympatyków. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele urzędu, policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych stowarzyszeń działających na terenie gminy Chojna. 

Prezesem zarządu została Marta Zator, zastępcą Arkadiusz Bednarz. Funkcję skarbnika pełni Beata Zator a sekretarzem jest Łukasz Podleśny. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Dariusz Josik, Szymon Makówka i Radosław Siciński. 

Na spotkaniu przedstawiono ramowy plan działania na najbliższy rok pracy naszego stowarzyszenia obejmujący między innymi: realizacja projektów w ramach wolontariatu, prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i działania profilaktyczne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza