Zakaz Wi-Fi w szkołach i szpitalach? Do Sejmu wpłynęła petycja...


Kontrowersja petycja, która ma na celu "chronić dzieci i młodzież przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego" trafiła do Sejmu. Według autorów petycji Wi-Fi jest szkodliwe i powinno być wyłączone.

Twórcy petycji uważają, że sieci przyczyniają się do powstawania sztucznego promieniowania mikrofalowego, które ma szczególnie szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, a w szczególności dzieci, osób chorych czy starszych. Co więcej, bezprzewodowe sieci znajdują się w prawie każdej szkole, przedszkolu, szpitalu czy domu dziecka. Obecnie wniosek został  skierowany do komisji spraw petycji. 
Kto złożył petycję? Tego nie wiadomo, ponieważ wnioskodawca nie wyraził zgody na udostępnianie danych osobowych publicznie (imienia, nazwiska, adresu oraz kodu pocztowego).

Zgodnie z artykułem 63  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 Więcej znajdziemy pod linkiem petycje
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza