Granty sołeckie wykorzystane na małe inwestycje


Nowa drewniana wiata w Różańsku i plac z nawierzchni mineralnej tzw. parkiet taneczny w Warnicach. Takie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach środków pozyskanych z programu „Granty Sołeckie” w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Oba sołectwa otrzymały wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie po 10 tysięcy złotych, a inwestycje zostały wykonane dzięki zaangażowaniu i współpracy mieszkańców wsi.

Na terenie parku wiejskiego w Warnicach powstał plac z nawierzchni mineralnej o powierzchni 64 m2, który znacznie poprawi organizację imprez plenerowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 700 zł, wkład własny w kwocie 3 700 zł został sfinansowany ze środków sołectwa.

Przy boisku sportowym w Różańsku powstała drewniana wiata o wymiarach 7m x 5m, która wykorzystywana będzie podczas imprez plenerowych. 12 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wiaty. Przecięcia wstęgi dokonali: Arkadiusz Janowicz dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna oraz Tomasz Witek nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko. Koszt inwestycji wyniósł 25 000 zł, w tym 15 000 zł zostało pokryte z budżetu sołeckiego i Gminy Dębno.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza