Powiatowe wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych


Rada Powiatu w Gryfinie na wniosek prezesów ochotniczych straży pożarnych w Cedyni, Mieszkowicach i Dłusku Gryfińskim udzieliła za pośrednictwem właściwych gmin dotacji celowych przeznaczonych na doposażenie tych jednostek w sprzęt gaśniczo-ratowniczy.

OSP w Cedyni otrzymała wsparcie w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego. 

OSP w Mieszkowicach udzielono dotacji w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu linki strażackiej, pasa strażackiego, smoka ssawnego, przyrządu zjazdowego oraz dwóch prądownic.

OSP z Dłuska Gryfińskiego dzięki powiatowemu dofinansowaniu w wysokości 2 000,00 zł będzie mogła zakupić pilarkę spalinową.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza