Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowych PGE przy Elektrowni Dolna Odra [video]


W czwartek, 25 listopada 2021 r. w obecności przedstawicieli władz państwowych oraz lokalnych nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch bloków gazowo- parowych przy Elektrowni Dolna Odra. To projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Zaawansowanie realizacji projektu przekroczyło 40 proc. Inwestycja o wartości blisko 5 mld zł zostanie oddana przed końcem 2023 r.

Inwestycje w moce oparte na gazie ziemnym wpisują się w strategię Grupy PGE i wynikają z konieczności bilansowania systemu wraz z rosnącą rolą OZE i niedoborem elastycznych mocy wytwórczych w Polsce. Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi wygaszane moce węglowe przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

- Spółki z udziałem Skarbu Państwa są kluczowym instrumentem realizującym transformację energetyczną w Polsce. Inwestycje takie jak ta w Elektrowni Dolna Odra, realizowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną, to ważny element dywersyfikacji źródeł energii. To także niezwykle ważny element transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Jednocześnie kluczowa jest możliwość wykorzystania paliwa gazowego z pobliskiego terminala LNG w Świnoujściu oraz wykorzystanie potencjału gazociągu Baltic Pipe – podkreśla Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Aktywów Państwowych.


Budowa nowych mocy gazowych to jeden z elementów sprawiedliwej transformacji energetycznej w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Gaz jako paliwo przejściowe jest koniecznym kierunkiem, aby stopniowo zmniejszać udział węgla w miksie energetycznym Polski. Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra to mniejsza emisyjność gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabilne dostawy energii oraz nowe miejsca pracy w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji. W dobie transformacji to dla nas priorytet – powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Uruchomienie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2023 roku.

- Powstająca inwestycja gazowa PGE to ścisła czołówka najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie i jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym. To również przykład na to jak w praktyce zmienia się polska energetyka. Elastyczna technologia wytwarzania w tego typu blokach umożliwi stabilizację systemu i będzie istotnym wsparciem dla licznych na Pomorzu lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku, w tym największych farm offshore budowanych przez Grupę PGE - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Realizacja projektu o takiej skali to również impuls rozwojowy dla regionu i konkretne miejsca pracy wokół inwestycji. Aktualnie na budowie pracuje ok. 400 pracowników, ale w szczytowym momencie, który jeszcze przed nami, będzie to blisko 2,5 tys. osób – podkreślił.

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

- Jesteśmy dumni, że dzięki rozwiązaniom dla energetyki oferowanym przez GE możemy wspierać transformację energetyczną w Polsce oraz cele PGE w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i efektywności kosztowej. Dzięki powstającym blokom gazowym w Dolnej Odrze, elektrownia będzie produkować energię elektryczną przy niższej emisyjności, a ponadto technologia gazowa GE zapewni stabilność i niezawodność oraz umożliwi dalszy rozwój energii odnawialnej w polskim systemie energetycznym – powiedział Sławomir Żygowski, prezes zarządu GE w Polsce, Country Executive.


- Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dwóch bloków w Nowym Czarnowie, strategicznego projektu w portfelu Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal to ważny dla nas wszystkich dzień. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w budowę „Polski Przyszłości”. Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to dziś największa i jedna najnowocześniejszych, realizowanych przez Polimex Mostostal inwestycji w kraju. Nasze unikalne multidyscyplinarne doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym wsparciem technologicznym GE jest gwarantem, że ta inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem i kolejną strategiczną jednostką energetyczną w Polsce jaką zbudujemy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej - powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Obecnie, po wyłączeniu z końcem 2020 r. dwóch bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, w tej lokalizacji w eksploatacji pozostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, zasilane węglem kamiennym. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Są one wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza