Dzięki dofinansowaniu wyremontowali remizę


W remizie strażackiej jednostki OSP Mieszkowice dokonano remontów i napraw, wszystko dzięki dotacji w ramach programu "Granty Strażackie". 
"Częściowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia i malowaniem elewacji remizy OSP Mieszkowice" - tak nazywał się projekt realizowany przez strażaków w Mieszkowicach. 

Dzięki dotacji w kwocie 10 000,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wymienioną instalację elektryczną w boksach garażowych oraz oświetlenie, a także odnowiono elewację remizy. 

Dzięki temu że strażacy posiadają odpowiednie kwalifikację wszystkie prace wykonali we własnym zakresie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza