Myślibórz ma Regionalne Centrum Kryzysowe


Wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy może wywołać poważny kryzys psychiczny. Doświadcza go raz w życiu nawet jedna czwarta społeczeństwa. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego takie wsparcie mogą otrzymać w sześciu Regionalnych Centrach Kryzysowych, które otwierane są w ramach Regionalnego Pogotowia Kryzysowego.

We wtorek, 14 grudnia otworzono punktu RCK w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13. 


Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, realizowany jest przy wsparciu środków Unii Europejskiej, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.

W ramach pilotażu zaplanowano m.in. otwarcie sześciu powiatowych Regionalnych Centrów Kryzysowych. Oferowane jest w nich wsparcie w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki. Ma ono pomóc osobom, które doświadczą nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, stanąć na nogi, zapobiec ewentualnej chorobie lub zaburzeniom. Oprócz punktów stacjonarnych w każdym centrum pracują zespoły mobilne. Służą wsparciem na miejscu zdarzenia bądź w miejscu zamieszkania. W regionie otwarte są już dwa punkty. Pierwszy wyremontowany punkt RCK został oddany do użytku w Kołobrzegu (sierpień 2021 r.), drugi w Świdwinie (wrzesień 2021 r.).

Dofinansowanie w ramach projektu dla Powiatu Drawskiego i Myśliborskiego na realizację zadań projektowych wynosi ponad 3 mln zł, na każdy z powiatów.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza