Nowe "witacze" w gminie Mieszkowice


W Gminie Mieszkowice zakończono realizację operacji pn.: "Montaż tablic promocyjnych w gminie Mieszkowice". Zakres projektu obejmował montaż tablic na granicach gminy Mieszkowice w kierunku Szczecina, Osinowa, Kostrzyna i Dębna. 

Wartość projektu wyniosła 61 000 zł, dofinansowanie około 37 000 zł. Operacja realizowana była z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza