Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.
- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku położonym w Moryniu przy ulicy Szkolnej 12 wraz z udziałem 1484/10000 w działce gruntu nr 187 o powierzchni 0,1369 ha. 

Sprzedaż na rzecz najemcy. Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 091 466 79 55. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza