Ogłoszenie Burmistrza Morynia


Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

- lokal mieszkalny nr 4A znajdujący się w budynku położonym w Starym Objezierzu nr 32  wraz
udziałem 71/100 w działce gruntu nr 194/6 o powierzchni 0,9154 ha.
Sprzedaż na rzecz najemcy. 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 091 4667955.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza