Ogłoszenie burmistrza gminy Moryń


Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 grudnia 2021 r. została podjęta uchwała nr XXIII/186/2021 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w obrębie 1 miasta Moryń

Burmistrz Morynia
Józef Piątek
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza