Smog nad miastem. Zła jakość powietrza w regionie [foto]


Bardzo kiepska jakość powietrza w Chojnie. Mróz oraz bezwietrzna i słoneczna pogoda sprawiła, że wjeżdżając do Chojny można było zauważyć czarne kłęby smogu unoszącego się tuż nad budynkami. 

W trzech miejscach w Chojnie zamontowane są czujniki powietrza i niestety przez całe święta ich wskazania potwierdzają bardzo złą jakość powietrza. Odczyty z czujników zlokalizowanych na ulicy Szkolnej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury można zobaczyć w internecie na stronie syngeos [kliknij]

W ostatnich dniach odczyty wskazywały na złą jakość powietrza a komunikat z odczytu sugerował zostanie w domu. W poniedziałek 27 grudnia w godzinach porannych stężenie pyłów zawieszonych, czyli "smogu" (pyły PM1, PM 2,5 i PM10) przekraczało normę. Najgorzej było w drugi dzień świąt około południa. 

I tak np. w poniedziałek powietrze w Chojnie zawierało około 102.80µg/m³, w tym samym czasie w Katowicach stężenie tych samych pyłów wynosiło 124.20µg/m³ a w Krakowie 126.00µg/m³. Chojna nie jest odosobnionym przypadkiem, złą jakość powietrza wskazywał również jeden z czujników w Moryniu i wszystkie czujniki zlokalizowane w Dębnie. 

Zanieczyszczenie powietrza to mieszanina wielu różnych gazów i cząstek pochodzących ze źródeł wytworzonych przez człowieka, w tym spalin samochodowych oraz emisji przemysłowych. Główne zanieczyszczenia naszego powietrza to cząstki stałe tzw. pył zawieszony (PM), który jest najbardziej szkodliwy i powstaje głównie w wyniku spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych, dwutlenek azotu z transportu drogowego lub kuchenek gazowych, dwutlenek siarki powstający w wyniku spalania paliw kopalnianych oraz ozon. Pomimo tego, że ozon w stratosferze pełni funkcję ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym, to w dużym stężeniu na poziomie gruntu jest szkodliwy, wpływając m.in. na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza