Wirtualna Strzelnica w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie [foto]


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o nowoczesną strzelnicę wirtualną wartości 185 175,00 zł., dedykowaną przede wszystkim uczniom klas wojskowych i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, prowadzonych przez szkołę. Ze strzelnicy będą mogli korzystać także uczniowie klas mundurowych innych szkół, członkowie organizacji proobronnych oraz funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. 
Wszystko to dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 146 288,25 zł., które szkoła pozyskała przystępując do konkursu „Strzelnica w powiecie”, a także wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego, w wysokości 38 886,75 zł. Celem konkursu „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, umożliwiającej szkolenie młodzieży, a także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.

Zasadniczym przeznaczeniem wirtualnej strzelnicy jest nauka i doskonalenie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, w szczególności manualnej jej obsługi, celowania, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia w różnych postawach i na różnych odległościach, do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się. Ćwiczenia w obserwacji oraz szkolenie strzeleckie prowadzone są w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieją szerokie możliwości kształtowania wirtualnej rzeczywistości poprzez zmiany pory dnia, warunków atmosferycznych i oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu, animację efektów specjalnych oraz wpływ na przebieg zdarzeń.  

W oparciu o te zmienne, użytkownik otrzymuje możliwość tworzenia niezliczonej liczby ćwiczeń w obserwacji i strzelania z broni strzeleckiej oraz zestaw ćwiczeń sytuacyjnych z przebiegiem zdarzeń, w oparciu o zamknięte scenariusze. Umożliwia to kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki i profesjonalny system szkolno-treningowy pn. „Pojedynek”, składający się z wysokiej klasy zestawu mikrokomputerowego, projektora, kamery, głośników, 4 karabinków i 4 pistoletów (laserowych symulatorów broni) oraz urządzeń sterowniczych, tj. klawiatury bezprzewodowej, tabletu i drukarki. System „Pojedynek” został zainstalowany w zaadaptowanym i wyremontowanym z pozyskanych środków finansowych pomieszczeniu w ZSP w Chojnie, w sąsiedztwie już istniejącej, profesjonalnej strzelnicy pneumatycznej.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza