Cena wody wzrosła a nie można z niej skorzystać - żali się mieszkaniec ChojnyMieszkaniec budynku wielorodzinnego przy ulicy Narciarskiej 60 od ponad roku ma problem z wodą we własnym mieszkaniu. Ta po prostu... nie leci. Pomimo wielokrotnych interwencji w chojeńskim PUK-u, sytuacja wcale się nie zmieniła. 

- Podwyżki za wodę były, tylko ja się pytam za co? W dodatku woda ma kolor żółty - mówi nam nasz czytelnik i pokazuje film, na którym kurek od kranu jest maksymalnie odkręcony a woda ledwo co kapie. 

Problem z wodą ma mieć co najmniej kilka osób. Według naszego rozmówcy problem jest w ciśnieniu w instalacji, które ustawia zarządca, w tym przypadku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie - A jeszcze jak ktoś hydrant odkręci to pół lotniska jest bez wody - dodaje.

Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do chojeńskiego PUK-u, według którego problem nie leży po jego stronie. Odpowiedział nam Janusz Góra, Koordynator sieci wodnokanalizacyjnej:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie informuje, że dostarcza wodę użytkową wyłącznie do obiektu Wspólnoty Mieszkaniowej Narciarska 60 (bez rozliczania odbiorców indywidualnych) z odpowiedzialnością stron kończącą się na wodomierzu głównym Wspólnoty. Ciśnienie wody zmierzone na wodomierzu głównym wynosi 2,5 bara co w zupełności wystarczy do zaopatrzenia budynku w wodę użytkową. Parametry ciśnienia wody są zgodne z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków jak również Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Chojna (rozdział 2 art.4 pkt.3) zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/314/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30.12.2021 r. gdzie określono minimalne ciśnienie wody przy świadczeniu usług dostarczania wody wynoszące 0,5 bara i które nie może być wyższe od 6,0 bara. Nie posiadamy informacji o stanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, jej poprawnego wykonania, stanu technicznego zaworów odcinających piony, jak również stanu technicznego instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych. W związku z czym o informacje odnośnie słabego ciśnienia wody w budynku prosimy zwrócić się do Zarządcy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej bloku Narciarska 60.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza