Praca na stanowisku : Wychowawca

Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie poszukuje
do pracy na stanowisku:

Wychowawca

Wymagania: wykształcenie wyższe, na kierunku pedagogika, pedagogika
specjalna,
psychologia...

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 418 79 22
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza