Praca na stanowisku: Psycholog

Praca na stanowisku :

Psycholog
w Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie

wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, co najmniej 3
letni staż pracy na stanowisku psychologa itp.

Więcej informacji pod numerem telefonu 91 418 79 22
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza