Kolejna gmina opuściła Związek Gmin Dolnej Odry


Wraz z nowym rokiem kolejna gmina opuściła Związek Gmin Dolnej Odry. Od 1 stycznia 2022 r. ,,gospodarkę odpadami” samodzielnie prowadzi Gmina Boleszkowice.

Zgrzyt pomiędzy samorządowcami z Boleszkowic w powiecie myśliborskim a Związkiem Gmin Dolnej Odry rozpoczął się pod koniec 2020 roku, gdy radni uchwałą wyrazili stanowisko w związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami. Miesiąc wcześniej zgromadzenie ZGDO podjęło uchwałę na mocy której opłata za gospodarowanie odpadami wzrosła do kwoty 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody. 

- Tzw. „opłata śmieciowa” wzrośnie więc o około 60%. Jako Radni Gminy Boleszkowice, Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry, nie byliśmy informowani o zamiarze wprowadzenia tak drastycznych podwyżek. Nie została nam przestawiona żadna kalkulacja świadcząca o konieczności dokonania takiej podwyżki nikt też z nami na ten temat nie rozmawiał i nie byli także o tym fakcie informowani mieszkańcy. Dlatego też jako Radni Gminy Boleszkowice reprezentując mieszkańców zgłaszamy swój sprzeciw tak dużym podwyżkom. Prosimy, aby Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry pochyliło się raz jeszcze  nad proponowaną wysokością opłaty i wzięło pod uwagę obecną sytuacje w kraju związaną z Covid-19 i rosnącymi cenami. Mieszkańców najzwyczajniej nie będzie stać na tak wysokie opłaty co wiązać się będzie z ogromnymi zaległościami w opłatach dla ZGDO - można było przeczytać w stanowisku Rady Gminy. 

W maju 2021 roku radni ostatecznie podjęli uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry. W uzasadnieniu uchwały padały zarzuty o dokładaniu dodatkowych płatności na rzecz ZGDO, zła współpraca pomiędzy biurem ZGDO a gminą oraz drastyczne podwyżki opłat. 

Obecnie ZGDO składa się z 9 gmin, są to: Banie, Bielice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo i Warnice. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza