Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP


Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Gryfino kolejny raz w tym roku wzbogaciły się o wartościowy sprzęt i umundurowanie niezbędne przy działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Nowoczesne radiotelefony, wyważacz do drzwi, buty, ubrania specjalne, rękawice, kominiarki oraz elektrody do defibrylatorów wzbogacą wyposażenie strażaków i zapewnią jeszcze lepszą skuteczność działań prowadzonych przez jednostki ratownicze.

Sprzęt został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna, Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfińskiego Romana Michalskiego i Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfinie Druha Zenona Trzepacza.

Gmina Gryfino dba o stałe doposażenie jednostek ochotniczych, ma to bezpośredni wpływ na zarówno na bezpieczeństwo strażaków jak i skuteczność w działaniu ratowniczym.

Przekazany sprzęt został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie było również okazją do wręczenia podziękowań dla Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfińskiego Romana Michalskiego za wspieranie działań w zakresie rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino w latach 2016-2021.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza