Nowy taryfikator mandatów. Są już pierwsi ukarani piraci drogowi


Już od  kilku dni obowiązują przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości czy zachowania godzące w bezpieczeństwo pieszych. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego również muszą liczyć się z wysokimi karami za niektóre przewinienia.

Zwolnij i zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Tylko w pierwszych dniach obowiązywania nowego taryfikatora myśliborscy policjanci ruchu drogowego ujawnili wielu kierujących dopuszczających się przekroczenia dozwolonej prędkości. Rekordzistka w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h pędziła 179 km/h. 

Kolejny przypadek to kierujący Mercedesem, który za nic miał obowiązujące przepisy i poruszał się z prędkością 174 km/h. 

Myśliborscy policjanci byli czujni i szybko ostudzili zapędy piratów drogowych. Oba opisywane przypadki miały miejsce do drodze S-3 gdzie dopuszczalna prędkość to 120 km/h. Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów na kierujących nałożono mandaty karne w wysokości 1500 zł a ich konta punktowe wzbogaciły się o 10 pkt. karnych.

Warto również zwrócić uwagę na wysokość kar za kierowanie pojazdem niemechanicznym w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości – tutaj kary wynoszą odpowiednio 1000 zł i 2 500 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza