Poszukiwana firma do wykonania dachu i termomodernizacji budynku oraz architekt/projektant

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Narciarskiej 49 w Chojnie poszukuje firmy do wykonania zmiany pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacji budynku. 

Poszukujemy firmy do: 

1. Zmiany pokrycia dachu (powierzchnia ok. 1800 m kw.) z dachówki na blachodachówkę. 

2. Wykonanie termomodernizacji ścian budynku. 

oraz architekta / projektanta do wykonania dokumentacji dotyczącej likwidacji "facjatek" i zastąpienia ich oknami połaciowymi 

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: narciarska49@gmail.com

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza