Wojewoda chce wygasić mandat radnego Wojciecha Długoborskiego [video]

Wojewoda zachodniopomorski chce odwołać z funkcji radnego powiatu gryfińskiego Wojciecha Długoborskiego. Powodem ma być łącznie funkcji radnego z pracą jako członek zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie. 

Gryfiński PUK ma świadczyć usługi dla Powiatu Gryfińskiego i zdaniem wojewody łamie to artykuł 25b ust. 1 ustawo o samorządzie powiatowym, który mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

Te ostatni zdanie jest szczególnie ważne, bowiem według uzasadnienia podpisanego przez wicewojewodę Tomasza Wójcika - radny zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. 

W czwartek 27 stycznia podczas sesji Rady Powiatu został poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego. Już na początku sesji główny zainteresowany oświadczył, że w związku z procedowaniem jego sprawy będzie uczestniczył w sesji w ograniczonym trybie. 

Uchwała ostatecznie została odrzucona, przeciw było 9 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu. To jednak nie koniec sprawy, ponieważ zarządzeniem zastępczym wojewoda może wygasić mandat radnego. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza