Wspólnymi siłami przeciw koronie - projekt uczniów z Polski i Niemiec


Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie zrealizowali kolejny projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA – nabór specjalny COVID-19. To już nasz trzeci wspólny projekt w ramach FMP-Covid-19.

- Naszym partnerem byli nasi przyjaciele zza Odry, czyli uczniowie i nauczyciele z Gesamtschule Talsand w Schwedt/Oder, z którymi pielęgnujemy naszą polsko-niemiecką przyjaźń już od trzech lat. Nasze więzy i radość ze wspólnego spędzania czasu skłoniła nas do tego, abyśmy wspierali się i utrzymywali kontakt również w tych trudnych dla nas czasach koronawirusa.

Głównym celem projektu było rozszerzenie dotychczasowej współpracy w zakresie uświadamiania dzieci i młodzieży o epidemii, profilaktyce w szkołach. W ramach tego łączyli się na polsko-niemieckich wideokonferencjach, podczas których rozmawiali o aktualnej sytuacji pandemicznej w szkołach i obu państwach. Wymieniali się informacjami na temat profilaktyki COVID-19 i nowych obostrzeniach. Oprócz tego uczyli się, a przede wszystkim świetnie bawiliśmy się podczas lekcji języka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Nowy monitor interaktywny i 15 nowych laptopów wraz z ładującą szafą umożliwiły im sprawne prowadzenie lekcji online.

Z funduszy na kwotę ponad 15,000 Euro zakupili nie tylko sprzęt, który im ułatwił nawiązywanie kontaktu, ale również środki do dezynfekcji oraz maseczki, dzięki którym czuli się bezpieczniej w szkole.

Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować kolejny wspólny projekt, który umocnił nasze dotychczasowe więzi przyjaźni i rozwinął nasze umiejętności językowe.

Koordynatorem projektu był nauczyciel języka niemieckiego Tomasz Ostrycharczyk, partnerem ze strony niemieckiej była nauczycielka języka polskiego pani Katarzyna Kubacha.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza