Afrykański pomór świń u dzików. Zakazy wstępu do lasów w regionie


Wojewoda Zachodniopomorski rozszerzył zasięg obszarów leśnych objętych zakazem wstępu w związku z ASF (afrykański pomór świń) i wydał specjalny komunikat. 

Na podstawie Rozporządzenia Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego, wprowadzony został zakaz wstępu do lasów leżących na terenie gmin: Gryfino, Widuchowa i Banie.

Zasięg obszaru objętego zakazem zobrazowany jest na mapie prowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii (obszar objęty ograniczeniami II - restricted zone II, zakreślony kolorem różowym jako strefa objęta zakażeniem). Zakaz obowiązuje od podpisania rozporządzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do jego zmiany lub odwołania.

Termin obowiązywania zakazu uzależniony jest od dynamiki rozwoju sytuacji, związanej ze stwierdzeniami nowych przypadków padłych dzików, zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń. Dotychczas ujawnione przypadki na terenie Nadleśnictwa Gryfino, miały miejsce na północ od miejscowości Widuchowa. Konsekwencją powyższej sytuacji jest wprowadzenie aktualnie obowiązujących stref ochronnych.

Zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń prowadzone jest w oparciu o prawodawstwo krajowe: ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2020 r., poz. 1421), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 754), oraz prawodawstwo Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. (UE) L Nr 84 z 31.03.2016 str. 1 z późn. zm.), rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. (UE) L Nr 174 z 03.06.2020 r.

Zakaz wstępu obejmuje również obszar programu „Zanocuj w lesie”, wyznaczony na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Prosimy o korzystanie z obszarów na terenie innych nadleśnictw.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza