Akcja sprzątania Cmentarza Wojennego w Starych Łysogórkach


W sobotę 19 marca  w Starych Łysogórkach odbyła się akcja porządkowania cmentarza wojennego "Siekierki". Władze Mieszkowic co roku organizują taką akcję przed uroczystościami związanymi z Forsowaniem Odry. 
W sprzątaniu udział wzięli przedstawiciele Klubu Emeryta z Mieszkowic: Władysława Sobas, Henryk Sobas, Katarzyna Kuras, Aleksander Waliłko, Alina Waliłko, Leokadia Kukuła. Członkowie 12. Drużyny Harcerzy Orląt z Gogolic: Krzysztof Nelza, Tomasz Maćkowicz, Maja Maćkowicz, Oliwia Bączek, Paulina Marciniak, Sandra Kramarczyk, Jan Juwa, Maciej Juwa. W pracach porządkowych brali udział także: Konstanty Michałowski Radny Rady Miejskiej w Mieszkowicach, Zbigniew Ciszek Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, Katarzyna Kupczyk pracownik MGOK w Mieszkowicach, Aneta Kwiek Sołtys Sołectwa Stare Łysogórki, Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic, Michał Dworczyk Dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, Mirosław Łucka oraz Bogdan Sawicz.

Już  w sobotę 26 marca na kolejną akcję porządkowania Cmentarza Wojennego w Starych Łysogórkach.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza