Kolzija czy wypadek? Jak się zachować podczas zdarzenia drogowego?


Wielu kierowców nie wie, jak ma się zachować widząc zdarzenie drogowe. Jedni przejeżdżają obojętnie, inni zatrzymują się, aby zobaczyć co się stało. Dla uczestników zdarzenia liczy się każda pomoc. Udzielenie pierwszej pomocy w wielu przypadkach zwiększa szanse uratowania czyjegoś zdrowia, a nawet życia.

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się dwoma pojęciami: kolizja drogowa i wypadek drogowy. Dla kierującego często te dwa pojęcia znaczą to samo, jednak tak nie jest. Większość osób często myli wypadek i kolizję nieświadomie wprowadzając w błąd służby ratunkowe wzywane na miejsce takiego zdarzenia.

Wypadek - to zdarzenie, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała trwające dłużej niż 7 dni. Jeśli jesteś świadkiem wypadku należy koniecznie powiadomić służby ratunkowe Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz udzielić pomocy ofiarom (taki obowiązek wynika wprost z przepisów). Należy także pamiętać o własnym bezpieczeństwie i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed narastaniem jego skutków. Nie wolno także zmieniać ustawienia rozbitych pojazdów, ani też zbierać z jezdni ich elementów.

Natomiast o kolizji drogowej możemy mówić, gdy m. in. doszło do zetknięcia/uszkodzenia pojazdów/pojazdu, potrącenia pieszego, czy też uderzenia w zwierzę, gdzie było to wynikiem niezachowania należytej ostrożności i miało miejsce na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a którego skutkiem są straty materialne i nie ma osób rannych. Przy kolizji jej uczestnicy muszą bezwzględnie zadbać o bezpieczne usunięcie uszkodzonych pojazdów, aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i nie utrudniały tego ruchu. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na powstałe uszkodzenia, należy koniecznie, odpowiednio do sytuacji, zabezpieczyć to miejsce do czasu ich usunięcia m. in. trójkątem ostrzegawczym i włączeniem świateł awaryjnych.

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia drogowego i widzisz, że na miejscu nie ma służb ratunkowych, zatrzymaj się, zobacz co się stało i czy nie jest potrzebna pomoc. Natomiast w sytuacji, gdy odpowiednie służby są już na miejscu, nie blokuj ruchu oraz nie przeszkadzaj w wykonywaniu czynności na miejscu zdarzenia i z zachowaniem ostrożności jedź dalej. Pamiętaj także o bezwzględnym stosowaniu się do sygnałów i poleceń wydawanych przez znajdujące się tam uprawnione osoby (np. policjant, strażak).

Jak wezwać pomoc?
  • Zanim wezwiesz pomoc zastanów się chwilę, jakie informacje masz do przekazania. Dzwoniąc na numer alarmowy mów spokojnie i wyraźnie.
  • Na początek podaj swoje imię i nazwisko, powiedz skąd dzwonisz. Jeśli nie orientujesz się, gdzie dokładnie się znajdujesz, powiedz skąd i w jakim kierunku jedziesz lub sprawdź kilometr drogi na najbliższym słupku hektometrycznym.
  • Jeśli jesteś w terenie zabudowanym rozejrzyj się dookoła i podaj punkty charakterystyczne np. niedaleko jest wieża kościoła, szkoła lub duży sklep.
  • Dokładnie powiedz ile samochodów bierze udział w zdarzeniu, podaj ich marki i nr rejestracyjne, ile osób jest rannych, czy wśród nich są dzieci, czy osoby poszkodowane są przytomne, czy masz z nimi kontakt.
  • Sprawdź, czy z pojazdów nie wydobywają się jakieś płyny, olej lub paliwo, co w konsekwencji może spowodować zagrożenie.
  • Nie rozłączaj się od razu, być może dyspozytor będzie chciał jeszcze o coś zapytać.
  • Poczekaj na potwierdzenie zgłoszenia.
  • Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia, możesz to zrobić tylko w celu wezwania pomocy, a następnie musisz natychmiast powrócić na to miejsce.

Numer alarmowy 112 – za jego pośrednictwem zgłoszenie trafi od razu do wszystkich niezbędnych służb (np. Policja, Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna).
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza