Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa


Wojewoda zachodniopomorski informuje o rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców  powiatu Gryfińskiego odbędzie się w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w terminie od 16 maja do 7 czerwca 2022 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w 2003 r.
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza