Miejskie targowisko będzie zmodernizowane

Aby polepszyć komfort zarówno producentów, jak i kupujących, między innymi w Chojnie pojawią się nowe targowiska. W budowie i przebudowie takich miejsc pomogą unijne środki z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości blisko 2,6 mln zł.

- To ważne miejsca dla lokalnych społeczności. Chcemy sprzedawcom zapewnić wysoki komfort pracy, a kupującym zakupy w lepszych warunkach. Cieszę się, że dzięki unijnym środkom Gminy zrealizują kolejne takie inwestycje na Pomorzu Zachodnim – mówi wicemarszałek Olgierd Kustosz.

W Chojnie unijne wsparcie, w wysokości miliona złotych, pozwoli na przebudowę targowiska. Zostanie wykonane m.in. nowe zadaszenie stanowisk handlowych, zadaszenie ciągów komunikacyjnych, budowa toalety, stworzenie części wypoczynkowej oraz montaż instalacji: wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Całkowity koszt zadania to ok. 2 mln zł.

O dotację mogły starać się gminy i powiaty oraz związki międzygminne i powiatowe w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Jeden projekt mógł otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Przyznane środki mogą dotyczyć budowy nowego targowiska lub przebudowy już istniejącego. Dzięki dofinansowaniu obiekty te staną się nowoczesnymi i wygodnymi strefami handlu dla rolników z danego regionu, którzy na preferencyjnych warunkach będą mogli sprzedawać produkowane przez siebie artykuły rolno-spożywcze.

W tej perspektywie unijnej, do tej pory, na inwestycje związane z targowiskami przeznaczono łącznie prawie 6 mln zł. Środki te pozwoliły na budowę lub modernizację 9 targowisk.

Na zdj. Wicemarszałek Olgierd Kustosz i burmistrz Barbara Rawecka podpisują umowę na dofinansowanie (fot. UM Chojna). 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza