Termomodernizacja szkoły w Cedyni. Gmina otrzyma pożyczkę w wysokości 8 milionów złotych [video]


W siedzibie biblioteki miejskiej w Cedyni, została podpisana umowa dotycząca pożyczki na kwotę 8 milionów złotych. Kwota stanowi znaczną część kosztów, które będą spożytkowane na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. 

Celem modernizacji jest poprawa efektywności energetycznej budynków Cedyńskiej szkoły, która przełoży się na ograniczenie strat ciepła oraz energii.

Umowa została zawarta pomiędzy burmistrzem Adamem Zarzyckim, reprezentującym gminę Cedynia a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Markiem Suboczem. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, posłowie na sejm IX kadencji Czesław Hoc i Leszek Dobrzyński, wiceburmistrz Małgorzata Karwan, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Monika Nawrot, Kierownik Administracji Szkół Wacław Gołąb, Kierownik ZGKiM Zenon Blachnierek oraz Radni gminy Cedynia na czele z przewodniczącym rady.


Pozyskane w ten sposób fundusze, pozwolą w pierwszym etapie inwestycji na kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Planowane jest również ocieplenie wszystkich ścian, oraz wymianę i docieplenie dachu. Pozwoli to na znaczne zniwelowanie kosztów ogrzewania. W drugim etapie inwestycji, zostaną przeprowadzone prace obejmujące wymianę instalacji grzewczej wraz z budową nowego węzła grzewczego, którego działanie oparte będzie na nowoczesnych, ekologicznych pompach ciepła. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i wymianę blisko 920 lamp wewnętrznych na energooszczędne. Finalnie po zakończeniu projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni zmniejszy zapotrzebowanie na energię o prawie 67%. Dodatkowo zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla do 327 ton rocznie, a zapotrzebowanie na energię cieplną zmaleje o 3321 GJ (Gigadżuli) na rok.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11,1 mln złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał na ten cel korzystną pożyczkę w kwocie 8 mln zł, rozłożoną na miesięczne raty, na okres 13 lat.

Podczas uroczystego spotkania Poseł Czesław Hoc, stwierdził, że termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest nie tylko inwestycją w infrastrukturę ale przede wszystkim inicjatywą wybiegającą daleko w przyszłość. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści dla następnych pokoleń naszego regionu, promując postawy proekologiczne oraz poprawiając jakość życia naszych dzieci.

W trakcie rozmów, zostały również poruszone kwestie związane z pomocą dla uchodźców w gminie. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, podziękował władzom Cedyni, oraz wszystkim zaangażowanym w realną pomoc, za ofiarność i wzorowe zorganizowanie. W ramach współpracy z przedstawicielami województwa do naszej miejscowości zostało przywiezionych 14 łóżek, które mają zostać rozlokowane i użyczone uchodźcom z objętej pożogą wojenną Ukrainy.

Cedynia.pl/ TVP 3 Szczecin 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza