Wezwania do wojska. MON ostrzega przed fałszywymi SMS-ami.


W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zwiększoną aktywnością dezinformacyjną, między innymi rozsyłane są fałszywe SMS-y dotyczące stawiennictwa w Wojskowych Komendach Uzupełnień.

W przypadku otrzymania takiej wiadomości należy skontaktować się z najbliższą Wojskową Komendą Uzupełnień lub Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. WKU nie kontaktują się z żołnierzami rezerwy za pomocą SMS-ów. Informacje związane z przydziałami mobilizacyjnymi wysyłane są pocztą.

Wezwania do Wojskowych Komend Uzupełnień mogą otrzymać żołnierze rezerwy, którzy do tej pory byli planowani do uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych, spełniający wymagania do przeznaczenia na określone stanowiska służbowe. WKU wzywają żołnierzy rezerwy w celu aktualizacji posiadanych przez nich przydziałów mobilizacyjnych bądź też – w odpowiedzi na zgłaszane w tym zakresie zapotrzebowania dowódców jednostek wojskowych - nadania nowych przydziałów.  Zaproszenie żołnierza rezerwy do wojskowej komendy uzupełnień może również wiązać się z potrzebą dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych.

Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją na wschodzie Europy. Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo, w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza