Wysokie zagrożenie pożarowe w naszym regionie.


Utrzymujący się od końca lutego niski poziom opadów atmosferycznych i brak pokrywy śnieżnej przez większość zimy spowodował, że w połowie marca mamy do czynienia ze wzrastającym zagrożeniem pożarowym lasów na nizinach.

Niestety, prognozy długoterminowe nie napawają optymizmem. Przedłużający się okres bezdeszczowy będzie sprzyjał dalszemu wysuszaniu się materiałów palnych w lesie. Według systemu prognozowania zagrożenia pożarowego lasu IMGW-PIB, już dziś zagrożenie na północnym zachodzie kraju będzie wysokie, a w pozostałej części Polski średnie lub niskie. Jutro (23 marca) wysoki stopień zagrożenia pożarowego obejmie już większość zachodniej, północnej i centralnej Polski.

Na wzrost zagrożenia pożarowego wpływać będzie głównie bardzo niska lub niska wilgotność drobnych materiałów palnych, tj. górnej warstwy ściółki leśnej, liści małych gałązek itp. (wskaźnik wilgotności drobnych materiałów palnych „FFMC”). Oznacza to, że w przypadku wystąpienia ognia materiały te z łatwością się zapalą i ulegną dalszemu spalaniu. Wilgotność średnich materiałów palnych (niższych warstw ściółki leśnej, gałęzi, małych pni) oceniana jest na niską lub średnią – jeśli pożar wybuchnie, ogień może objąć również te materiały (wskaźnik wilgotności średnich materiałów palnych „DMC”). Głębokie warstwy organiczne gleby i pnie drzew pozostają według systemu IMGW-PIB jeszcze wilgotne (wskaźnik wilgotności dużych materiałów palnych „DC”), zatem w przypadku pożaru nie powinny ulec zapłonowi.

Prognozowana stosunkowo nieduża prędkość wiatru nie będzie sprzyjać szybszemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Jeśli jednak nadejdą wietrzne dni💨, a wilgotność drobnych materiałów palnych dalej będzie tak niska (wskaźnik „FFMC” + wiatr = Wskaźnik szybkości rozprzestrzeniania się ognia „ISI”), zagrożenie pożarowe znacznie wzrośnie.

Kolejne dni bez opadów spowodują natomiast dalsze wysuszanie średnich i dużych materiałów palnych, a co za tym idzie zwiększanie ilości materiałów palnych dostępnych do spalania (wskaźnik „DMC” + wskaźnik „DC” = wskaźnik dostępności materiałów palnych „BUI”), co dodatkowo może wpłynąć na intensywność potencjalnych pożarów.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza