Będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Widuchowa ogłosił przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa, dofinansowanie na tę inwestycję udało się pozyskać w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Wykonawca będzie musiał wykonać prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowanie materiałów do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza