Ścieki przy średniowiecznych murach? Doszło do awarii kolektora [foto]Wiem, że tereny przy murach to teren podmokły, ale to co zobaczyłem na pewno nie jest zwykła wodą - zadzwonił do nas czytelnik. Faktycznie, okazało się, że przy murach wylewają się... ścieki. 

Zdjęcia, które otrzymaliśmy od naszego czytelnika pokazują teren przy średniowiecznych murach w pobliżu ogródków działkowych pomiędzy ulicą Młyńską i Łąkową. Spod murów wystawała rura z której wydobywała się ciecz o niezbyt przyjemnym zapachu. 

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Chojnie. 

(...) na terenie zielonym od ulicy Łąkowej do ulicy Młyńskiej w Chojnie znajduje się kolektor kanalizacji ogólnospławnej, który wykonany jest z rur betonowych. W wyniku awarii kolektora (uszkodzenie, zapadnięcie rury przesyłowej) nastąpiła całkowita jego niedrożność, co w konsekwencji spowodowało wypływ nieczystości poza kolektor. W dniu 22.04.2022 r. pracownik Urzędu Miejskiego natychmiast zgłosił awarię do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Chojnie. Pracownicy wskazanego Przedsiębiorstwa natychmiast dokonali udrożnienia zapchanego odcinka kanalizacji przywracając jego funkcjonowanie. Dodatkowo ustalono, że konieczna jest wymiana odcinka kolektora na nowy, co nastąpi po otrzymaniu niezbędnych materiałów instalacyjnych. Powyższe prace Przedsiębiorstwo wykona do połowy maja br. W chwili obecnej nieczystości nie przedostają się na teren zielony -  poinformowała nas Danuta Walusz.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza