Strażacy bardziej eko. Pierwsza w regionie remiza z instalacją fotowoltaiczną [foto]


Dzień po świętach wielkanocnych na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie (gmina Widuchowa) ruszył montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Wykonanie instalacji to wynik podpisanej w marcu br. umowy przez Wójta Gminy Pawła Wróbla z firmą Provsolar Systemy Solarne na montaż instalacji fotowoltaicznych na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Do końca kwietnia instalacje fotowoltaiczne powstaną na budynkach OSP Krzywin i OSP Widuchowa. Montaż instalacji w OSP Ognica rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Szczecinie, gdyż realizacja tego przedsięwzięcia wykonywana będzie w ramach programu "Remiza".

Dzięki fotowoltaice do remizy będzie dostarczana energia elektryczna, co ma zredukować koszty rachunków za prąd. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza