Ulica Racławicka w Dębnie gotowa


Gmina zakończyła realizację inwestycji - remont drogi gminnej w Dębnie. Ulica Racławicka zyskała nową nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nowe chodniki i zjazdy z kostki brukowej. 

Ponadto wymieniono stare przyłącza do budynków oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej. Modernizacja drogi kosztowała około 1,2 mln złotych i sfinansowana została z budżetu gminy Dębno.

W ramach przedsięwzięcia wyremontowano nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku o długości ok. 250 mb. Inwestycja obejmowała także remont sieci wodociągowej na długości ok. 50 mb oraz wymianę przyłączy do budynków. Zgodnie z dokumentacją zaplanowano wymianę 20 kompletów, ale w trakcie prac Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie zleciło dodatkowo jeszcze 3. Przy okazji gminna spółka wymieniła uszkodzone przyłącze kanalizacji sanitarnej.

W porozumieniu z Gminą Dębno spółka Enea S.A. dokonała przesunięcia słupów energetycznych i wymieniła oprawy oświetleniowe na ledowe, dzięki temu poprawił się komfort poruszania się po ciągu pieszym. Cała droga zyskała również odwodnienie. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 167,5 mb z rur GRP dn 300 mm.

Zadanie wykonała spółka Maldrobud z Myśliborza za kwotę 1 177 498 zł. Przedsięwzięcie w całości sfinansowano z budżetu gminy Dębno.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza