W tym mieście będzie winda, która ułatwi komunikację dla osób niepełnosprawnych


Przy ulicy Kolejowej w Gryfinie zainstalowano już szyb windy, która pozwoli w wygodniejszy sposób przemieszczać się między centrum przesiadkowym a tzw. Górnym Tarasem.
Inwestycja odbywa się w ramach III, finalnego już etapu budowy gryfińskiego Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. W jego ramach ma miejsce także przebudowa północnego odcinka ul. Kolejowej oraz przebudowa schodów pomiędzy ul. Kolejową i ul. 9 Maja.

Gryfińskie Centrum Przesiadkowe stanie się jednym z największych węzłów komunikacyjnych tworzonej obecnie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla SOM.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza