Dotacja dla gminy Chojna w ramach programu „Opieka 75+”.

Barbara Rawecka - Burmistrz Gminy Chojna  podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim umowę na dotację celową z budżetu państwa w wysokości 89 951,50 zł na dofinansowanie zadania własnego Gminy, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+”.

Celem dotacji jest wsparcie w poprawie dostępności do usług opiekuńczych u osób samotnie gospodarujących w wieku 75 lat i więcej objętych już tymi usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Całkowity koszt programu to: 179 951,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa 89 951,50 zł.  Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza