Dotacja dla OSP Kołbacz na nowy wóz strażacki

Władze gminy Stare Czarnowo wspierają gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie z Kołbacza otrzymali dotację w wysokości 200 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wóz strażacki już się „produkuje”, ponieważ niedawno OSP Kołbacz wyłoniło w przetargu wykonawcę dostawy. Już niedługo gminne OSP wzbogaci się o nowoczesny pojazd strażacki, który będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczych.

Zakup samochodu możliwych jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Gminy Stare Czarnowo.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza