Piąta edycja programu Mały Strażak


Ubrania, hełmy, węże, motopompy, agregaty, pilarki, namioty pneumatyczne i inny sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego w ramach 5. edycji Programu Mały Strażak. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Marek Subocz – w obecności Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Marka Gróbarczyka – Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Czesława Hoca, Artura Szałabawki i Michała Jacha – Posłów na Sejm RP, a także Joanny Grab – Zastępcy Prezesa Zarządu - poinformował o rozpoczęciu naboru wniosków dla OSP.

– Możliwość wspierania Strażaków-Ochotników w codziennej, niełatwej służbie to dla Funduszu honor i duma. Druhowie, którzy z narażeniem zdrowia i życia służą mieszkańcom i środowisku, potrzebują nowoczesnego i niezawodnego sprzętu. Wsparcie z Funduszu to dowód na to, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest szanowana i doceniana – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w tegorocznym naborze umożliwia Ochotniczym Strażom Pożarnym uzyskanie dotacji w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki to 25 tysięcy złotych. Budżet Programu to 1,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wnioski o dofinansowanie do 17.06.2022 r. mogą składać jednostki, znajdujące się na „Liście OSP rekomendowanych przez KWP PSP w Szczecinie do dofinansowania w 2022 roku”. W ramach poprzednich czterech edycji Programu Mały Strażak dofinansowanie w wysokości niemal 3,3 mln zł trafiło do 146 jednostek. Szczegóły na temat 5. edycji można znaleźć pod adresem: https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/program-maly-strazak/

WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera także Ochotnicze Straże Pożarne w zakupie wozów ratowniczo-gaśniczych w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, realizowanego w ramach porozumienia między Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fundusz dofinansowuje także wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach OSP w ramach programu Remiza.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza