Burmistrz Chojny otrzymała absolutorium [foto] [video]

Burmistrz miasta i gminy Chojna Barbara Rawecka otrzymała absolutorium za rok 2021. Radni podjęli decyzję jednogłośnie. Wcześniej przedstawiono raport o stanie gminy. 

Wcześniej burmistrz przedstawiła raport o stanie gminy. Opowiadała o inwestycjach - między innymi budowie świetlicy wiejskiej w Czartoryi czy zakończenie części etapu związanej z remontem Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie. Wspomniała również o mniejszych inwestycjach na placach zabaw czy świetlicach. W debacie na temat raportu nikt nie chciał wziąć udziału. 

Raport o stanie gminy - co to takiego? 

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz lub Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. Dobry raport o stanie gminy powinien być nie tylko rzetelny i zawierać dużą ilość ważnych informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza lub wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Co znajduje się w raporcie o stanie gminy Chojna? 

Oprócz podstawowych informacji raport zawiera również informację finansowe. I tak w 2021 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 68 139, 554,00 złotych, zrealizowano wydatki w kwocie 77 193 260,00 złotych. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 053 706,00 zł. 

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu odczytano opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie przyjmowali kolejne uchwały, łącznie z udzieleniem absolutorium dla burmistrz. 

Sesja odbyła się w czwartek 30 czerwca.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza