PGNiG zainwestuje duże pieniądze w instalację wydobycia gazu w Dębnie


Ponad 700 mln złotych zainwestuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w dwie największe kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju w Lubiatów i w Dębnie. Plan rozbudowy instalacji został opracowany z pomocą zaawansowanych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych w ramach platformy Smart Field. Efektem będzie zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przedłużenie okresu funkcjonowania kopalni o 15-20 lat.
Kopalnie Lubiatów i Dębno należą do największych instalacji wydobywczych PGNiG w kraju. W obu eksploatuje się zarówno ropę naftową, jak i gaz ziemny, przy czym głównym produktem jest ropa – łącznie w obu kopalniach wydobywa się przeszło 480 tys. ton tego surowca rocznie, co stanowi aż 75 proc. całej krajowej produkcji ropy przez PGNiG.

W ciągu najbliższych czterech lat Spółka zamierza przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie szeroki program inwestycyjny o wartości ok. 700 mln złotych. Celem jest optymalizacja pracy obu kopalni w oparciu o wyniki analiz zrealizowanych przy pomocy nowoczesnych cyfrowych narzędzi, które PGNiG rozwija w ramach projektu Smart Field.

– Rozwój krajowego wydobycia ropy i gazu to jeden z priorytetów PGNiG. Angażujemy w to nie tylko znaczące środki inwestycyjne, ale również nasze bogate doświadczenie i najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać zasoby każdego złoża, co ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw oraz zrównoważonego wykorzystania nieodnawialnych zasobów energetycznych – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Inwestycje w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Dębno będą polegały m.in. na rozbudowie instalacji technologicznej i modernizacji Ośrodka Centralnego oraz budowie generatora energii elektrycznej. Umożliwi to podłączenie do eksploatacji trzech odwiertów ze złoża gazu ziemnego Różańsko, z którego PGNiG będzie wydobywać ok. 80 mln m sześc. gazu rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Zastosowanie modelowania cyfrowego wspartego sztuczną inteligencją pozwoliło wybrać optymalną konfigurację dalszych prac, których celem jest zwiększenie możliwych do wydobycia zasobów ropy. PGNiG zakłada, że odwiercenie kolejnych pięciu otworów eksploatacyjnych na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo pozwoli wydobyć dodatkowe 440 tys. ton ropy naftowej. Oznacza to, że w całym okresie działania kopalni Dębno zostanie w niej wydobyte o 10 proc. surowca więcej niż prognozowano do tej pory.

– Polska nie jest krajem bogatym w ropę i gaz, dlatego chcemy najlepiej wykorzystać to, czym dysponujemy. Zaawansowane narzędzia cyfrowe pozwalają przeprowadzić symulacje różnych wariantów inwestycji i wybrać ten, który w długim okresie zapewnia największą efektywność poniesionych wydatków. Wykorzystując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym możemy zautomatyzować prace analityczne a jednocześnie skrócić ich czas oraz poprawić dokładność wyników – wyjaśnia Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. operacyjnych.

Prace, które PGNiG planuje przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie umożliwią wydłużenie okresu funkcjonowania kopalni o 15-20 lat. Jest to istotne nie tylko ze względu na poziom krajowego wydobycia węglowodorów czy utrzymanie miejsc pracy. Działalność obu instalacji jest istotnym źródłem dochodów samorządowych.

Do KRNiGZ Dębno podłączono złoże: Barnówko - Mostno - Buszewo położone na granicy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego zasoby wydobywalne oszacowano na 12,6 mln ton ropy naftowej i 7,65 mld m sześc. gazu zaazotowanego, z czego do tej pory wydobyto 7,65 mln ton ropy naftowej i 6,66 mld m sześc. gazu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza