Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Mariana Humeniuk

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, 
złożyli kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

śp. Mariana Humeniuk

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek. 

Pogrążona w smutku
żona, córki, zięciowie, wnuki i prawnuki. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza