Premie naszej władzy. Sprawdziliśmy jakie nagrody otrzymali urzędnicy w gminie Widuchowa.


Dowiedzieliśmy się, ile pieniędzy przeznaczyły na nagrody dla pracowników w ostatnich latach urzędy gminy z naszego regionu. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesłaliśmy do wszystkich samorządów.

Zapytaliśmy o wysokość nagród przyznanych dla burmistrzów lub wójtów, ich zastępców, skarbnika i sekretarza oraz ogólnie, ile pieniędzy trafiło do urzędników pracujących w danej jednostce. Po kilku dniach zaczęły napływać pierwsze odpowiedzi.

Tym razem publikujemy dane z gminy Widuchowa. W 2022 roku, do tej pory, ogółem na nagrody dla urzędników przeznaczono 29 000 złotych. W ubiegłych latach było to 46 400 zł w 2021 i 8 400 złotych w 2020 roku. 

W tym roku po 3 500 złotych nagrody trafiło do zastępcy wójta i skarbnika. Pozostali urzędnicy mogli liczyć na bonus rzędu od 700 do 1500 złotych. 

Poniżej publikujemy skan części pisma, które otrzymaliśmy w odpowiedzi.


fot. UM Widuchowa
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza