Grozi całkowity brak wody? Bardzo trudna sytuacja rzece Odrze.

Synoptycy i hydrolodzy ostrzegają przed ostatnim etapem suszy, który można doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska do niedoborów wody pitnej wielu miejscach. 

Sytuacja hydrologiczna jest cały czas bardzo niekorzystna. Wpływ na obecną sytuację, a więc na znaczne zagrożenie suszą hydrologiczną w dorzeczu Wisły i Odry, miał łagodny przebieg zimy 2021/22. Najgorzej jest w zachodniej Polsce, gdzie mamy w całym dorzeczu Odry do czynienia z suszą hydrologiczną. Wydane są tam ostrzeżenia przed tym niebezpiecznym kataklizmem. Ostrzeżenia są wydane właściwie dla 50 zlewni rzek. 

Obecnie na stronach pogodowych Instytutu Mereologii i Gospodarki wodnej czytamy  następujący komunikat 

Przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina w  związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w przyrzeczu Odry dolnej od Warty do Gryfina spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody.

Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologiczne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza