Mieszkańcy chcieliby przejście dla pieszych. W ich miejscowości nie ma żadnego.


Mieszkańcy miejscowości Tywica w gminie Banie skarżą się na brak przejścia dla pieszych. Przez ich miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 172. W rozmowie z nami, jeden z nich argumentuje, że potrzebne jest aby np. przejść bezpiecznie na drugą stronę i skorzystać ze ścieżki rowerowej.

Czy w Tywicy powstanie przejście dla pieszych? Zwróciliśmy się z kilkoma pytaniami do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, poniżej publikujemy odpowiedź od Anna Radziwonowicz, starszego specjalisty w Wydziale Budowy i Nadzoru.

W minionym roku w województwie zachodniopomorskim tylko na drogach wojewódzkich doszło do 172 wypadków i 2472 kolizji, z czego 23 to były wypadki z udziałem pieszych. Do 14 z nich doszło na przejściach dla pieszych, czyli w miejscach wyznaczonych i oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi. 

Na takim przejściu zginęła w minionym roku jedna osoba. Część z wypadków z udziałem pieszych to sytuacje, gdy ludzie przechodzą w miejscach niedozwolonych, często są pod wpływem alkoholu i zachowują się nieprzewidywalnie. Osób które zostały potrącone przez pojazdy poza przejściami na drogach wojewódzkich było łącznie 9. Tu również zginęła jedna osoba.

Statystyki pokazują, że przejścia dla pieszych często stwarzają iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Jest tym gorzej, im przejście jest mniej uczęszczane przez pieszych. Kierowcy przyzwyczajają się, że nie ma na nim pieszych i przestają zwalniać. To właśnie na takich przejściach najczęściej dochodzi do potrąceń ludzi.

Właśnie dlatego zarządcy dróg likwidują coraz więcej przejść na mało uczęszczanych szlakach. Zastępują je tzw. przejścia sugerowane bez pasów, ale z obniżonymi krawężnikami i utwardzonym dojściem gdy chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.

Przejścia sugerowane to miejsca, w których pieszy może przekraczać jezdnię, ale musi ustąpić pierwszeństwa poruszającym się pojazdom.  Czyli wprost przeciwnie niż na tradycyjnych zebrach z pełnym oznakowaniem. Pieszy musi się jednak przed wejściem na takie przejście dobrze rozejrzeć.  Rozwiązane takie sprawdza się bardzo dobrze w praktyce. Dochodzi do mniejszej liczby wtargnięć na jezdnię. Piesi są zdecydowanie w takich miejscach ostrożniejsi.

W miejscowości Tywica, która położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 121 występuje stosunkowo niski, średni dobowy ruch pojazdów, wynoszący 1934 pojazdy na dobę przy średniej dla naszych dróg wojewódzkich wynoszącej 4231 pojazdy.  Nie jest to ruch, który utrudnia, lub wręcz uniemożliwia przejście z jednej strony jezdni na drugą. Przy wyznaczaniu przejść dla pieszych ważniejszy jest jednak ruch pieszy. Przejścia muszą być zlokalizowane tam, gdzie natężenie tego ruchu jest wysokie a chodnik występuje po obu stronach drogi.  Takich warunków w Tywicy nie ma. 

Przejście dla pieszych w takiej miejscowości jak Tywica mogłoby powstać po wyraźnym zwiększeniu ruchu pieszego. Takie sytuacje zdarzają się po pojawieniu się przy drodze nowych „generatorów ruchu”, takich jak obiekty wielorodzinne czy centra handlowe.

Należy również mieć świadomość, że ZZDW podobnie jak policja prowadzi szczegółowy rejestr zdarzeń drogowych. W latach 2015 – 21, na drodze nr 121 w Tywicy doszło do jednego wypadku i trzech kolizji. Były to: zderzenie boczne pojazdów i dwa najechania na zwierzę. W 2015 r. jedyny śmiertelny wypadek dotyczył potrącenia pieszego przez młodego 23-letniego kierowcę, który był pod wpływem narkotyków. W ocenie ZZDW wyznaczenie nowych przejść  dla pieszych w tej miejscowości przy znikomym ruchu pieszym, wpłynęłoby na zwiększenie, a nie zmniejszenie niebezpiecznych sytuacji na tej drodze.

Podobnie jest z wyspami spowalniającymi ruch, które buduje się na wlotach do miejscowości. Wyspy takie powstają przed obszarem zabudowanym, oznakowanym znakami D-42 i D-43.  W Tywicy nie ma typowego obszaru zabudowanego, dlatego przed miejscowością znajdują się tylko zielone tablice z nazwą miejscowości. Prędkość ograniczona jest w tym miejscu do 60km/h.

Wszelkie łamanie obowiązujących na drodze nr 121 przepisów należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza