Strażacy OSP z regionu otrzymali decyzje o emerytalnych świadczeniach ratowniczych


Pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego zostały uroczyście wręczone druhom z obszaru gminy Gryfino. Wśród osób, które je odebrały, byli ochotnicy z jednostek w Radziszewie i Sobieradzu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie brygadier Sławomir Michalski wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem, Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie Druhem Zenonem Trzepaczem i Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie Druhem Andrzejem Wiśniewskim wręczyli druhom OSP pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Powyższy przepis stanowi, że strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz osiągnął, w przypadku mężczyzn – 65. rok życia, a w przypadku kobiet – 60. rok życia. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Świadczenie ratownicze, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Źródło/fot.: UM Gryfino
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza