Świetny wynik maturzystów z ZSP Chojna!


Pomimo obaw związanych z wpływem pandemii na efekty nauczania, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uzyskali świetny wynik matur. Wskaźniki są znacznie wyższe od średnich krajowych. 

W skali kraju egzamin dojrzałości zaliczyło 78,2 procent absolwentów szkół średnich. 15,5 procent ma prawo do poprawki w sierpniu natomiast 6,3 procent może podejść do egzaminu w przyszłym roku. 

W chojeńskim technikum zdawalność wyniosła 94% (w kraju ok. 70%, w województwie ok. 70%)! W liceum maturę zdało 74% absolwentów (kraj 84%, województwo 79%). Natomiast biorąc pod uwagę całą szkołę (liceum i technikum) maturę zdało 85% uczniów (kraj 78%, województwo 76%). Spośród wszystkich osób, które nie zdały matury, tylko jedna nie ma prawa do poprawki. Pozostałe będą w sierpniu zdawały poprawkę z matematyki, tak więc wynik jeszcze może się poprawić. 

- Istotniejsze dla nas są średnie wyniki z przedmiotów, a w szczególności z matematyki, tj. 56%. Z języka polskiego – 51%, z języka angielskiego – 77% - mówi nam dyrektor Adriana Salamończyk (na zdj.) - To świadczy o efektywności nauczania i z tego jesteśmy dumni. Pamiętajmy o tym, że uczniowie liceum połowę czasu kształcili się zdalnie. Uczniowie technikum, uczyli się stacjonarnie tylko o 10 m-cy dłużej. Pomimo tego, dali radę! Wśród uczniów byli tacy, którzy uzyskali 100% wyniki. Wśród nich Dominika, absolwentka liceum: 100% z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, 100% z języka angielskiego i 89% z matematyki na poziomie rozszerzonym! Gratuluję i dziękuję wszystkim maturzystom, którzy odnieśli sukces i osiągnęli cel.

Świetnego wyniku gratulujemy nie tylko uczniom ale również całej kadrze pedagogicznego i dyrekcji szkoły. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza