Święto Policji w myśliborskiej jednostce [foto]


Na dziedzińcu myśliborskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji.
 Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów, wyróżniającym się policjantkom, policjantom ale również pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.


Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Myśliborzu nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji Święta Policji.

W swoim krótkim przemówieniu, Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu mł. insp. Rafał Janzen podziękował policjantkom, policjantom oraz pracownikom naszej jednostki za codzienny trud, zaangażowanie i profesjonalizm w służbie. Wyraził również słowa uznania i podziękowania wobec przedstawicieli samorządów, służb, instytucji współpracujących z Policją za podążanie wspólną drogą na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie odznaczeń i awansów. W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowano 45 policjantów. Nominacje na wyższy stopień w korpusie oficerów otrzymało 2 policjantów, w korpusie aspirantów otrzymało 30 policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 13 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu mł insp. Rafał Janzen mianował na stopień starszego posterunkowego16 funkcjonariuszy. Po wręczeniu wszystkich aktów nominacyjnych, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył pracownikom naszej jednostki okolicznościowe ryngrafy za zaangażowanie, oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Kolejną miłą chwilą było wręczenie odznaczeń i medali za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkim odznaczonym zerdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu odznaczeń związkowych głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński. Szef zachodniopomorskich policjantów podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. Na zakończenie głos zabrała Alicja Prill Wicestarosta Myśliborski oraz Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, którzy nie szczędzili słów podziękowań za dotychczasową współpracę, a także życzeń dla funkcjonariuszy świadcząc tym samym o uznaniu i szacunku jakim przedstawiciele samorządu darzą myśliborskich Policjantów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza