Woda w kranach nie nadaje się do spożycia. Jest komunikat sanepdiu.


Mieszkańcy Morynia nie mogą spożywać wody pochodzącej z wodociągu w miejscowości Moryń. Woda z sieci nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych, wykryto w niech bakterie, odpowiednią decyzję wydał już gryfiński sanepid. 

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie nr HK.9020.3.41.2022 z dnia 16 sierpnia  stwierdzono brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w miejscowości Moryń.

Woda wodociągowa nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  • Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  • Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania. Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców Morynia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu informuje, że woda zdatna do spożycia dostarczana będzie w beczkowozach. Woda z beczkowozu jest zdatna do spożycia po przegotowaniu.

Harmonogram dostaw wody w dniu 17.08.2022
godz. 10:00 – 11:00 Plac Wolności 1
godz. 10:00 - 11:00 ul. Dworcowa - parking przy szkole
godz. 12:00 – 13:00 ul. Lipowa - przy cmentarzu
godz. 12:00 – 13:00 ul. Wiśniowa / ul. Lipowa
godz. 14:00 – 15:00 Plac Wolności 1
godz. 14:00 - 15:00 ul. Dworcowa - parking przy szkole
godz. 16:00 – 17:00 ul. Lipowa - przy cmentarzu
godz. 16:00 – 17:00 ul. Wiśniowa / ul. Lipowa
godz. 18:00 – 19:00 Plac Wolności 1
godz. 18:00 - 19:00 ul. Dworcowa - parking przy szkole
godz. 20:00 – 21:00 ul. Lipowa - przy cmentarzu
godz. 20:00 – 21:00 ul. Wiśniowa / ul. Lipowa
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza