Czym jest EUco i jak obliczyć parametr energii użytkowej dla domu energooszczędnego?Nowoczesne domy energooszczędne to coraz popularniejsze wśród inwestorów rozwiązania, które wyróżniają się niskimi kosztami eksploatacji oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Aby określić, czy spełniają one standardy energetyczne, używa się różnego rodzaju parametrów. Jednym z nich jest EUco, dotyczący energii użytkowej. Czym dokładnie jest, w jaki sposób wyliczyć go dla domu energooszczędnego oraz co możemy zrobić, aby maksymalnie go obniżyć?

EUco – co to za parametr?

EUco to inaczej energia użytkowa, niezbędna do ogrzania, schładzania i wentylacji wnętrz. Jest to jeden z podstawowych wskaźników charakterystyki energetycznej budynku. Zależnie od wysokości tego parametru, można wyróżnić pięć rodzajów budownictwa: poza klasą energetyczną o EUco powyżej 70 kWh/m2/rok, energooszczędne o EUco 30-70 kWh/m2/rok, niskoenergetyczne – gdzie EUco wynosi od 15 do 30 kWh/m2/rok, pasywne o EUco 1-15 kWh/m2/rok oraz zeroemisyjne o EUco na poziomie 0 kWh/m2/rok. Każdy dom określany jako energooszczędny, niskoenergetyczny, pasywny lub zeroemisyjny musi posiadać obliczone EUco.

Jak obliczyć EUco dla domu energooszczędnego?

W celu określenia specyfiki energetycznej obiektu mieszkalnego, musimy sięgnąć po dedykowane do tego celu wskaźniki. Są one wyrażane w kWh/m2/rok. Aby wyliczyć zużycie określonego rodzaju energii w swoim budynku, musimy pomnożyć dany parametr przez liczbę metrów kwadratowych powierzchni. EUco obliczamy, korzystając z bilansów miesięcznych ułatwiających ocenienie zapotrzebowania na ogrzewanie czy wentylację. Jest on sumą zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych miesiącach, w których wartości obliczeniowe są dodatnie. Parametr ten dla budynków energooszczędnych – zgodnie z europejską normą ISO – powinien oscylować pomiędzy 30 a 70 kWh/m2/rok. Jeżeli chcemy uniknąć błędów podczas wyliczania parametru EUco, skorzystajmy z pomocy uprawnionego projektanta. Tacy specjaliści posiadają komputerowe programy służące do obliczeń, umożliwiające uzyskanie prawidłowych wyników.

Co wpływa na wysokość EUco?

W celu poprawy wskaźnika EUco i ogólnej energooszczędności budynku, możemy sięgnąć po kilka skutecznych rozwiązań. Jeżeli dopiero czeka nas wybór gotowej koncepcji architektonicznej, weźmy pod uwagę projekty domów wyróżniające się prostą bryłą i jak najmniejszą ilością połaci dachowych. Dobierajmy je do naszej działki w taki sposób, by układ wnętrza pozwolił na osiągnięcie pasywnych zysków solarnych. Wybierzmy więc plany ze strefą dzienną posiadającą duże okna i zwróconą w kierunku południowym. W trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego zadbajmy o zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o znacznej grubości i odpowiednich parametrach. Dopilnujmy również starannego zabezpieczenia miejsc połączeń elementów budowlanych, co pozwoli nam zredukować ewentualne występowanie mostków termicznych i związane z nimi straty ciepła.

EUco to jeden z najważniejszych wskaźników charakterystyki energetycznej budynku, którego wysokość umożliwia zakwalifikowanie obiektu do określonej kategorii zapotrzebowania na energię. Znając jego wartość łatwiej określimy, ile energii nasz dom potrzebuje do ogrzania wnętrz i ciepłej wody użytkowej. Wznosząc budynek o niskim EUco lub modernizując go w celu obniżenia tego parametru, zyskamy maksymalny komfort bieżącej eksploatacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania – tak pożądane w obliczu stale rosnących cen energii i opału.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza