Historycznie najniższa liczba bezrobotnych w woj. zachodniopomorskim od momentu jego powstania


Czerwiec okazał się wyjątkowym miesiącem na zachodniopomorskim rynku pracy. Z rejestrów powiatowych urzędów pracy ubyło prawie 2 tys. osób, a wielkość stopy bezrobocia wyniosła w regionie 6,4%. Jak będą wyglądały kolejne miesiące? Nastroje zatrudnieniowe pracodawców to „umiarkowany optymizm”.

W czerwcu z rejestrów powiatowych urzędów pracy ubyło dokładnie 1 907 osób. To dane zebrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W związku z tym, na koniec czerwca br. w Zachodniopomorskiem zarejestrowanych było 39 650 bezrobotnych. To najmniej od czasu powstania województwa, czyli od 1999 roku.

– To pierwszy miesiąc, w którym liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne spadła poniżej granicy 40 tysięcy. Mamy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się – mówi dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Przedstawione tendencje mają także odzwierciedlenie w wielkości stopy bezrobocia. Z wyliczeń GUS wynika, że wyniosła ona w czerwcu w całym województwie zachodniopomorskim 6,4%. Dla porównania w czerwcu ubiegłego roku wynosiła 7,9%.

– To bardzo dobry wynik, tym bardziej że wszyscy dobrze pamiętamy jak boleśnie przechodziliśmy transformację ustrojową. Część powiatów wciąż, zwłaszcza z terenów popegeerowskich, potrzebuje silnego wsparcia. I o to także mocno zabiegamy w nowej perspektywie finansowej. Mimo trudnej historii, krok po kroku, zbudowaliśmy naszą gospodarkę na nowo. Dzięki dobremu klimatowi do inwestowania, promocji przedsiębiorczości i przede wszystkim operatywnym firmom możemy dziś pochwalić się najniższą liczbą bezrobotnych w woj. zachodniopomorskim od momentu jego powstania. Pomorze Zachodnie otrzymało w tym roku także tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że ta solidna podstawa pomoże przedsiębiorcom przetrwać kolejne niełatwe miesiące – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nastroje zatrudnieniowe: umiarkowany optymizm

Mimo dobrego czerwcowego wyniku, kolejne miesiące oceniane są przez przedsiębiorców jako umiarkowanie optymistyczne – wynika z badania prowadzonego przez WUP w Szczecinie „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2022 r.”. Spośród 500 biorących udział w badaniu pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 10% zamierza redukować etaty, a 65% nie planuje zmian w najbliższym kwartale. Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców uległy zmianie. O ile w przypadku prognozy na II kwartał można było mówić o wyraźnym optymizmie, to prognoza na III kwartał wskazuje na wyraźne pogorszenie nastrojów zatrudnieniowych. Uwzględniając jednak nowe okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej – wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, problemy z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, wysokie koszty energii – wynik ten świadczy o optymizmie zachodniopomorskich pracodawców.

Bezrobocie w powiatach gryfińskim i myśliborskim 

W czerwcu 2022 roku w powiecie gryfińskim zarejestrowanych było 1 726 osób bezrobotnych, co daje wynik 6,9%. Z kolei w powiecie myśliborskim bez pracy było 1 157 osób (5,7%).  Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 35 - 44 lat z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza