Jak kształtuje się rynek pracy w powiecie gryfińskim?


Szukanie pracy w Moryniu, Gryfinie lub innej miejscowości powiatu gryfińskiego warto rozpocząć od zapoznania się z warunkami panującymi na lokalnym rynku zatrudnienia. Dowiedz się, czy trudno o pracę w powiecie gryfińskim, a także kogo poszukują tutejsi pracodawcy.

Statystyki rynku pracy

Dostępność pracy w województwie zachodniopomorskim oraz poziom bezrobocia w poszczególnych jego częściach cechuje bardzo duże zróżnicowanie terytorialne. Zgodnie z danymi GUS (VI 2022 r.) stopa bezrobocia w województwie jest na wyższym poziomie niż wartość wskaźnika krajowego:
 • woj. zachodniopomorskie – 6,4%
 • Polska – 4,9%.

Największych trudności ze znalezieniem pracy można spodziewać się w powiecie białogardzkim (stopa bezrobocia na poziomie 16,2%), a najłatwiej o zatrudnienie w powiecie kołobrzeskim (2,3%). W powiecie gryfińskim stopa bezrobocia wynosi z kolei 6,9%. Pod koniec czerwca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie zarejestrowanych było 1,7 tys. osób bezrobotnych.

Praca – Gryfino

Leżące w obrębie aglomeracji szczecińskiej i stanowiące stolicę powiatu, przygraniczne Gryfino przyciąga kandydatów do pracy z okolicznych miejscowości. W mieście rozwijają się między innymi turystyka oraz związane z nią usługi – gastronomia, zakwaterowanie, działalność rozrywkowo-kulturalna i rekreacyjno-sportowa. Oferty typu praca Gryfino często dotyczą zatrudnienia sezonowego, mile widziani są też studenci. Etaty czekają także w zakładach przemysłowych, np. z branż drzewno-meblowej, tworzyw sztucznych, energetycznej. Część mieszkańców miasta decyduje się na zatrudnienie za zachodnią granicą Polski lub w oddalonym o niespełna 30 km Szczecinie.

Praca – Moryń

Praca w gminie Moryń czeka w małych firmach, nastawionych na zaspokajanie potrzeb przede wszystkim lokalnej społeczności. Liczba tutejszych zakładów gospodarczych jest niewielka, w końcu maja w rejestrze REGON figurowało 195 podmiotów gospodarki narodowej. W mieście dominują handel i usługi (naprawy pojazdów, sprzętu domowego) oraz budownictwo. Oferty typu praca Moryń publikują także np. zakłady przetwórstwa przemysłowego i placówki medyczne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pracy, część mieszkańców zatrudnia się poza granicami miasteczka.

Praca – Mieszkowice

Osoby zainteresowane ogłoszeniami typu praca Mieszkowice – oferty pracy znajdą przede wszystkim w jednostkach zatrudniających maksymalnie 49 pracowników (stanowią one 99,2% wszystkich podmiotów działających w mieście, REGON V 2022 r.). Połowa lokalnych zakładów pracy to sklepy, punkty naprawy pojazdów oraz przedsiębiorstwa budowlane.

Zawody deficytowe w powiecie

W ocenie indywidualnych szans na zatrudnienie w danej części kraju może pomóc badanie Barometr zawodów, wykonywane każdego roku z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie danych z urzędów pracy. Zgodnie z Barometrem w 2022 r. na gryfińskim rynku zatrudnienia najbardziej brakuje magazynierów. Na liście profesji deficytowych są też między innymi:

 • pracownicy budowlanki z różnego rodzaju umiejętnościami (np. murarze, tynkarze, dekarze, monterzy instalacji budowlanych, robotnicy budowlani),
 • pracownicy gastronomii (w tym kucharze, kelnerzy, barmani, pomoce kuchenne),
 • pracownicy usług opiekuńczo-medycznych (tacy jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, farmaceuci),
 • nauczyciele różnych specjalności (między innymi lektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących),
 • pracownicy handlu zarówno stacjonarnego, jak i internetowego,
 • samodzielni księgowi i pracownicy księgowości i rachunkowości niższego szczebla,
 • pracownicy zakładów przemysłowych np. z branży spożywczej, elektromaszynowej, metalowej, meblowej,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • sekretarki i asystenci.

Twórcy badania wskazali też kilkanaście zawodów nadwyżkowych w powiecie gryfińskim. Trudności ze znalezieniem pracy w powiecie mogą się spodziewać między innymi: ekonomiści, fryzjerzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, pracownicy poligraficzni, robotnicy leśni, spedytorzy i logistycy, technicy informatycy. Warto zapoznać się z pełnymi wynikami badania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza