Zmarł Zenon Pikuła, wieloletnim radny i sołtys w gminie Cedynia


4 sierpnia zmarł Zenon Pikuła, wieloletni radny Rady Miejskiej w Cedyni oraz sołtys miejscowości Piasek.

Zenon Pikuła był mieszkańcem Piasku. Od 44 lat, nieprzerwanie, pełni w tej miejscowości funkcję sołtysa. Przez 24 lata był również radnym Rady Miejskiej w Cedyni. Jego życiową misją, była i jest, bezinteresowna pomoc sąsiadom i mieszkańcom. Zawsze działa na rzecz dobra naszej gminy. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami, przekazuje im swoje spostrzeżenia i wspiera we wszystkich działaniach.
Był członkiem Zarządu Miejskiego, a także współzałożycielem stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Zawsze dążył do poprawy jakości życia mieszkańców Piasku, którego jest sołtysem. Został również wyróżniony tytułem „Zasłużony dla gminy Cedynia”. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sportu, ochrony życia i zdrowia, inicjatyw gospodarczych, obronności ojczyzny lub promocji gminy.

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:
– ofiarną działalność publiczną,
– ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Rodzinie zmarłego skladamy wyrazy współczucia. 

Źródło/fot.: UM Cedynia / UW Szczecin
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza