Znamy wyniki „Grantów Strażackich 2022”. Pieniądze trafią do jednostek w naszym regionie.


Kolejne 32 zachodniopomorskie remizy z szansą na zmiany! Strażacy z Pomorza Zachodniego szykują się do wykonania najpotrzebniejszych prac remontowych, modernizacyjnych oraz konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu. Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ten cel 600 tys. zł. Publikujemy listę rankingową.


– Realizowany od 2020 r. program „Grantów Strażackich” to odpowiedź na aktualne potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. A te jak wiemy są ogromne, co pokazało tegoroczne zainteresowanie OSP tym naborem. Dzięki funduszom strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne w remizach, a także zadbać o ich otoczenie. W tym roku kontynuujemy to wsparcie, z większym budżetem oraz wyższymi kwotami dotacji, które wyniosą maksymalnie 20 tysięcy zł – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


W sumie do dyspozycji OSP przewidziano w tym naborze kwotę 600 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na „Granty Strażackie”. Dla porównania w roku 2021 wsparcie wyniosło 360 tys. zł. Tegoroczne dotacje są także wyższe o 10 tys. zł w porównaniu z poprzednim naborem i wynoszą 20 tys. zł.


Do tej pory dzięki „Grantom Strażackim” udało się zrealizować wiele pilnych remontów. Środki z tego źródła pozwoliły m.in. na gruntowne odświeżenie szatni i sal szkoleniowych, wymienianie bram wjazdowych czy odnawianie elewacji.


– Dzięki „Grantom Strażackim” unowocześnionych zostało do tej pory 71 remiz, przed nami kolejne 32 bardzo potrzebne inwestycje. Gratuluję wszystkim OSP przyznania grantu, a już w najbliższym czasie będziemy podpisywać umowy z beneficjentami  – mówi  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.


O zlecenie zadania mogły ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2021 r.


Konkurs na „Granty Strażackie”  koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


Wśród beneficjentami znalazły się jednostki OSP Osinow Dolny (19 500,00 zł), OSP w Rowie (19 510,00 zł), OSP w Gudziszu (20 000,00 zł), OSP w Cedyni (15 000,00 zł), OSP w Czachowie (17 000,00 zł), OSP w Warnicach (10 250,00 zł).

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza